Tvoj nalog

Prijava

Zaboravili ste lozinku? Registruj se

Politika zaštite privatnosti

Internet shop ORIGINALNIPARFEMI.RS koji je vlasništvo Originalni Parfemi d.o.o. se obavezuje da će se u postupku i načinu korišćenja ličnih podataka, dobijenih od registrovanih korisnika u svemu dosledno pridržavati pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije koji regulišu ovu oblast. Posebno imamo u vidu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Takođe se obavezujemo da ćemo se u svemu pridržavati opšte prihvaćenih načela trgovanja, dobrih poslovnih običaja i etičkih principa u cilju zaštite svih korisnika ovoga sajta, kao i sopstvenih interesa.

Lični podaci

Svi prikupljeni lični podaci, ime prezime, adresa, telefon, navesti sve ono što smo u rubrikama za registraciju predvideli, služe isključivo u cilju pružanja usluga, prodaje i isporuke roba preko ovog sajta. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo dostavljati trećim licima, osim ako je to usko povezano sa prodajom, isporukom roba i usluga obavljenih preko ovoga sajta ( dostava podataka 1.kurirskoj službi sa kojom imamo potpisan ugovor o saradnji, 2.ovlašćenom servisu koji vrši popravke i zamene proizvoda kupljenih preko ovog sajta, a na osnovu garantnog lista ili obrasca o saobraznosti proizvoda).

U slučaju da nas neki državni organ koristeći prava koja su mu dana u važećim Zakonima RS, obaveže na dostavu podataka o korisnicima ovog sajta, mi ćemo tu zakonsku obavezu izvršiti. O tome ćemo pismenim putem obavestiti korisnika uz traženje njegove prethodne saglasnosti o tome, osim u slučaju kada nam državni organ svojom punovažnom, pismenom odlukom ne oduzme to pravo.

Čuvanje i zaštita podataka

Obavezujemo se da ćemo sve prikupljene lične podatke čuvati, koristeći savremene informatičke mere bezbednosti. Korisnici sajta razumeju i  saglasni su sa informacijom da i pored svih preduzeti mera, zaštita podataka o ličnosti, njihova bezbednost i sigurnost nisu 100 posto garantovani .

Izmena politike zaštite privatnosti

Originalni Parfemi d.o.o. kao vlasnik Internet sajta www.originalniparfemi.rs zadržava pravo na izmenu ove politike. Ista će nakon promena biti istaknuta na sajtu, pa ovim pozivamo sve korisnike da povremeno pročitaju ovu stranicu kako bi se sa tim upoznali i samostalno doneli odluku o nastavku korišćenja usluga koje pružamo.